Chính sách bảo mật

Khi bạn tham gia đăng ký thành viên trên website BDSGOVAP.com, chúng tôi cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư trực tuyến của bạn. Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng đầy đủ website BDSGOVAP.com. Việc bạn sử dụng website BDSGOVAP.com được hiểu là bạn chính thức đồng ý với các chính sách và việc thực hiện chúng được mô tả trong Chính sách này. 

Các website của chúng tôi chứa các liên kết tới các website khác mà chúng tôi không kiểm soát hết được. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật khi bạn liên kết tới các website khác từ BDSGOVAP.com. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các website khác để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên một website của chúng tôi.

Chính sách này sẽ cho bạn biết:

 

1. Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn

BDSGOVAP.com thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình

Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn và một số thông tin cơ bản khác.

 

2. Cookies là gì và cách chúng được sử dụng

Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, website BDSGOVAP.com có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của website BDSGOVAP.com đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được.

Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:

(1) Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website

(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi

(3) Cho phép bạn “kiểm tra danh sách” các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này

Chúng tôi cũng sẽ tập hợp và có thể tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng website BDSGOVAP.com của bạn, chẳng hạn những khu vực bạn ghé thăm và những dịch vụ bạn truy nhập. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm những không hạn chế địa chỉ IP, kiểu trình duyệt, tên miền, các mục bạn truy nhập và các địa chỉ website tham chiếu.

 

3. Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do BDSGOVAP.com, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những năng cấp mới của website. 

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các góp ý cải tiến trang) hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

 

4. Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai?

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân, hoặc thông tin về việc sử dụng website của chúng tôi. Trân trọng,

ĐT: 0122 999 0007
Email: admin@bdsgovap.com
Webiste: BDSGOVAP.com
 

 

BĐS Được Quan Tâm

  * Gia chủ
  * Giới tính
  * Loại BĐS
   
  * Gia chủ
  * Năm xây
  * Loại BĐS
   
  * Gia chủ
  * Hướng
  * Giới tính
  * Loại BĐS